För mäklare

Allmän information

Brf Enskifteshagen (org.nr 746000-5718) ligger i området Annelund, i närheten av Nobeltorget, och bildades 1954 i samband med uppförandet av de två byggnaderna på Vitemöllegatan 9, 11 och Norra Grängesbergsgatan 3.

Föreningen består av:

84 Lägenheter
1 Hyreslokal
1 Gemensam lokal
2 Tvättstugor med tillhörande torkrum
1 Mangelrum
1 Bastu

Ekonomi

Föreningen har en god ekonomi som är i balans och där merparten av de större renoveringarna är utförda. Årsredovisningar finns att läsa längst ner på denna sida.

Bredband

Föreningen har gemensamt bredbandsavtal genom Bahnhof (1000/1000). En kostnad på 100 kr tillkommer månadsavgiften och läggs på månadsavin.

Uppvärmning

Föreningens fastigheter värms upp av fjärrvärme. Kostnaden ingår i månadsavgiften.

El

Föreningen har gemensamt elavtal. Förbrukningen för varje hushåll tillkommer månadsavgiften och läggs på månadsavin.

Förråd

Varje lägenhet har tillgång till var sitt källarförråd. I varje hus finns dessutom ett gemensamt cykel- och barnvagnsförråd.

Tvätt

Det finns två tvättstugor i källaren med vardera 4 tvättmaskiner och 2 torktumlare med tillhörande torkrum.

Bastu

Föreningen innehar en nyrenoverad bastu som medlemmarna får nyttja.

Parkering

Föreningen innehar 8 garageplatser samt 16 parkeringsplatser för föreningens medlemmar. Separat kö tillämpas.

Genomförda renoveringar

Utbyggnad och inglasning av balkonger – 2001
Renovering av tak – 2007
Byte av vattenstammar – 2009
Spolning av avloppsstammar – 2009
Renovering av fasad – 2009
Byte till 3-glasfönster – 2009
Byte av balkongdörrar – 2009
Byte av elstammar till 3-fas – 2010
Ny elcentral, ledningar samt jordfelsbrytare i samtliga lägenheter  – 2010
Ommålning av trapphus – 2014/15
Byte av kulvert mellan husen – 2021

Planerade renoveringar

Bygge av miljöhus – 2022
Relining – 2023
Byte av passersystem – 2024

Planerade avgiftshöjningar

Nästkommande avgiftshöjning om 3% är preliminärt planerad till år 2024.

Årsredovisningar

Årsredovisning – Verksamhetsår 2020
Årsredovisning – Verksamhetsår 2019
Årsredovisning – Verksamhetsår 2018
Årsredovisning – Verksamhetsår 2017
Årsredovisning – Verksamhetsår 2016
Årsredovisning – Verksamhetsår 2015
Årsredovisning – Verksamhetsår 2014
Årsredovisning – Verksamhetsår 2013
Årsredovisning – Verksamhetsår 2012
Årsredovisning – Verksamhetsår 2011