Brandinformation

Så förebygger du brand

En väl fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid brand. Brandsläckare och jordfelsbrytare är annan utrustning som är bra att ha.
Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när Du kan somna eller går hemifrån.
Släck TV-n på kvällen med knappen på TV-n (ej fjärrkontrollen).
Viktigaste är att aldrig lämna ett rum med levande ljus eller somna från mat på spisen eller brinnande cigaretter!

Brandfarliga varor

Förvaring av brandfarliga varor t.ex bensin, lösningsmedel, gasoltuber, får ej ske i källare. I en lägenhet får förvaras max 5 liter gasol (typ 2012) eller max 10 liter vätska.

Gastuber

Lösa gastuber för dykning eller medicinskt bruk får förvaras i lägenheter och då i hallen och nära ytterdörren. På insidan och utsidan av dörrkarmen skall finnas en skylt som varnar för gastuber.

Förvaring av mopeder och motorcyklar

Förvaring av mopeder och motorcyklar får endast ske på därför avsedd plats utomhus.

Tänk igenom före

Tänk igenom vilka brandrisker som kan finnas i din lägenhet. Tänk också igenom hur din bostad ser ut och var varje familjemedlem sover. Gör en plan för hur ni skall utrymma om det börjar brinna. Låt barnen delta i planeringen.

Rita gärna en utrymningsplan och sätt upp den där ni ser den ofta.
Se till att det alltid finns minst en fungerande brandvarnare i lägenheten.

Viktigt att veta om trapphusen

Eftersom trapphusen och våningsplanen är utrymningsvägar och brandceller får absolut inte något förvaras i trapphusen och på våningsplanen av olika skäl:

 1. Risken för anlagda bränder
 2. Hindrar utrymning och brandmännens arbete, eftersom sikten kan vara dålig pga rök, risk för snubbling och fall.
 3. Branden kan sprida sig till föremålen som förvaras i trapphusen och våningsplanen, med ökad rök och hetta som följd.
 4. Hindrar ambulansmännen vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter.

Om det börjar brinna

 1. Rädda
 2. Larma, ring 112
 3. Varna
 4. Släck

Uppkommer brand i en lägenhet i ett bostadshus är det ganska lätt att släcka branden i ett tidigt skede om man har tillgång till en lämplig brandsläckare och kunskaper om hur den används.
En 6 kg skum eller pulverbrandsläckare kostar under 500 kronor på t.ex. Jula eller Biltema, en billig försäkring! Vid brand som ej kan släckas av den boende utrymmes lägenheten skyndsamt. Det är viktigt att dörrarna (rums- och lägenhetsdörrarna) stänges om branden för att förhindra syretillförsel och spridning.

Utrymning vid brand

Brinner det i den egna lägenheten och Du inte kan släcka så utrym den fortast möjligt, larma 112. Brinner det på annan plats i fastigheten så stanna i Din lägenhet och invänta vad brandförsvaret meddelar. Om trapphuset är rökfyllt så är brandförsvarets stegar via fönster och balkong Din utrymningsväg.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, röken dödar

Brandrök är mycket giftig. Om Du måste passera genom rökfyllda utrymmen så kryp under röken genom att krypa på alla fyra och med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det kallast också.

Checklista

Här följer några råd som kan göra ditt hem säkrare:

 • Investera i en handbrandsläckare och se till att alla i familjen vet var den finns och hur den fungerar.
 • Ställ stearinljus på ett säkert avstånd från gardiner och annan inredning som lätt kan fatta eld.
 • Stäng av TV:n med strömbrytaren och ställ inte blommor, dukar eller annat brännbart material på TV:n.
 • Dra alltid ur stickkontakten till brödrost, strykjärn och kaffebryggare.
 • Byt ut gamla och trasiga sladdar.
 • Dammsug bakom kyl och frys för att minska brandrisken.
 • Rengör köksfläkten från fett som lätt kan antändas.
 • Använd inte ett högre watt-tal på glödlamporna än vad som anges.
 • Ta för vana att stänga av elektrisk utrustning när du lämnar hemmet och lägger dig för kvällen.
 • Se till att ha en förbandslåda i hemmet och en ”första hjälpen-kudde” i bilen.

Tack till Brf. Delfinen som skrivit ihop denna brandinformation!