Gemensam lokal

Föreningen har en gemensam lokal i 9C som medlemmarna kan hyra.

Bokning sker hos vicevärden. Vid uthyrning erlägges en depositionsavgift på 500:-. Denna avgift återfås vid återlämning och besiktning av lokalen. Lokalen kan hyras från klockan 12.00 till 01.00 under förutsättning av grannar ej blir störda av musik eller höga ljud. Lokalen skall vara städad och nycklar återlämnade senast klockan 12.00 dagen efter. Kostnad för hyra av lokalen är 150:-.