Felanmälan

tel. 010-442 30 00

Akut felanmälan görs till HSB i samarbete med Securitas. Hit ringer du vid akuta händelser vardagar efter expeditionstid, 16-07, samt hela dygnet under lördag/söndag och helgdag.

 • Felet ska ha uppkommit, förvärrats eller upptäckts under jourtid, eller
 • Felet kan medföra ekonomiska, materiella eller personliga skador eller medföra följdfel om det ej omedelbart åtgärdas, eller
 • Felet är till stort bekymmer/olägenhet för den boende.

En medlem som upplever sig störd, hotad eller upptäcker inbrottsskador ringer jouren som omgående skickar väktare till platsen. På plats gör väktaren en bedömning av situationen och agerar utifrån denna. Hög musik, lägenhetsbråk, störande personer runt fastigheten m. m. åtgärdas omgående. Skulle polis behöva tillkallas görs även detta. Samtliga utryckningar återrapporteras till föreningen.

Akuta fel som kan åtgärdas inkluderar:

 • Vattenläckor och översvämningar
 • Stopp i avlopp
 • Inbrottsskador
 • Glasskador
 • Elfel, säkringsbyte
 • Avsaknad av värme/varmvatten
 • Låsfel
 • Reparation av grindar och staket
 • Stormskador, lösa föremål som riskerar att falla ner
 • Undersökningar vid brandlukt/rök
 • Störningar såsom hög musik eller obehöriga i trapphus
 • Trasig tvättutrustning

Kostnadsfria utryckningar

När en medlem från bostadsrättsföreningen anmäler ett akut fel som inte kan avhjälpas via telefon skickar jouren en åtgärdsbil för att åtgärda det akuta felet. Givetvis räknas även hög musik, lägenhetsbråk m. m. som akuta fel. Detta är inget som föreningen debiteras för eftersom detta ingår i det fasta priset som betalas varje månad. Skulle felet vara så stort/allvarligt att elektriker, rörläggare el. dyl. enligt jourens bedömning behövs tillkallas omgående debiteras detta. Skulle åtgärden var något som enligt stadgarna faller inom medlemmens ansvar debiteras bostadsrättsinnehavaren. För föreningens del innebär detta att medlemmarna inte tvekar att ringa jouren vilket minimerar skadans omfattning. Detta innebär trygghet och besparing för både medlem och förening.