Trivselregler

Som boende i en bostadsrätt är du delägare i föreningen tillsammans med övriga boende och har således ett gemensamt ansvar för husen, lokaler, sopor och mark genom den valda styrelsen. Vi hoppas att informationen nedan ska hjälpa Dig med all information Du som medlem kan tänkas behöva. Reglerna är till för allas trevnad, även din, så vänligen respektera dessa. Tveka inte att kontakta styrelsen om Du har några frågor!

 • Naturligtvis använder vi vår trevliga lekplats eller gräsmatta som lek- eller uppehållsplats. Entréer, trapphus, källare eller garage är inte avsett för sådana aktiviteter.
 • Använd gärna vår fina grillplats på gården, men tänk på att man aldrig får grilla med öppen eld på våra balkonger!
 • Hundar är välkomna, men se till att de inte springer lösa och använd inte rabatter eller gräsmatta som rastplats.
 • Söndagar och helgdagar kopplar vi av. Undvik att spika och borra då. Även vardagar mellan klockan 20.00 och 07.00 undviker vi sådant som för oväsen och kan vara störande för våra grannar.
 • Störa grannar med musik, sång eller oljud får vi naturligtvis inte. Dämpa radio, stereo och TV, speciellt mellan 22.00 och 07.00. Skall du någon gång ha fest, upplys gärna din grannar i förväg så uppstår ingen osämja.
 • Att mata fåglar genom att slänga bröd mm på gräsmattan är förbjudet då det lockar till sig råttor, möss och fiskmåsar.
 • På sistone har vi haft obehöriga inne på gården, i källaren etc. Kolla därför alltid vem Du släpper in. Ingen av oss vill ha inbrott eller skadegörelse eftersom vi alla måste vara med och betala detta.
 • Visst är det trist att komma till en smutsig tvättstuga. Var god och städa efter dig, följ anvisningarna som finns uppsatta i tvättstugan.
 • Rökning är förbjuden i trappuppgångar samt i övriga gemensamma utrymme. Respektera detta, här bor både barn och allergiker! Kasta ej heller ut fimpar från fönster eller balkonger!
 • Cykelförråd finns i källaren, en i varje hus. Cykelställ finns på gården. Har Du en obrukbar cykel, vänligen låt den inte bli stående i ställen! Gör alla detta finns det ingen plats kvar till de som använder sin cykel och behöver utrymmet.
 • Lägenhetsförråd finns i respektive källare, ett till varje lägenhet. Förråden är märkta med respektive lägenhetsnummer. Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att förvara saker i korridorerna utanför förråden!
 • Det är förbjudet ur brandsäkerhetssynpunkt att förvara något i trappuppgångarna. Detta gäller även dörrmattor, kläder och sopor.
 • Matkällare finns i varje hus märkta med respektive lägenhets nummer. I 9:an finns den precis innanför källardörren från parkeringen till höger, i 11:an är det andra dörren på vänster sidan efter bastun.
 • Bastu med dusch finns i källaren på Vitemöllegatan 11 C bredvid tvättstugorna.

Tvättstuga

 • Eftersom vi är många som vill tvätta går det bara att boka ett tvättpass åt gången. Har Du bokat en tid Du inte tänker använda, avboka så att andra kan boka tiden istället.
 • Gör rent tvättlokaler och maskiner efter dig, släng stora tvättmedelskartonger i sopbehållaren på gården. GLÖM EJ att torka ur tvättmedelsfacken!
 • Maskinerna är INTE anpassade för tvätt av mattor, filtar och dylikt. Sådant tvättas för hand eller med borste i tvättstugan. OBSERVERA! Stora, tjocka tunga mattor får ej tvättas i tvättstugan eller torkas i torkrummen. torkrummen saknar kapacitet för detta då de saknar avloppsbrunnar för avrinning. Är Du osäker, fråga vicevärden.
 • Om Du glömmer göra rent filter i torktumlare och avfuktare i torkrum är det stor risk för driftstopp. MISSA INTE DETTA!
 • Husdjur är inte välkomna i tvättstugorna.
 • Det är endast medlemmar i föreningen som får använda tvättstugan.
 • Efter tvätt lämnar vi lokaler och maskiner i det skick vi själv vill finna dem i. Se till att dörrar och fönster är stängda och släck efter dig.
 • Strömmen är frånkopplad mellan klockan 22.00-07.00.
 • Ring ALLTID felanmälan när Du upptäcker något fel.
 • Mangel finns mittemot torkrummen. Följ instruktionerna som sitter på väggen i mangelrummet.
 • Det torkrum som tillhör den bokade tvättstugan får nyttjas en timme efter tvättidens slut.
 • OBS: Vid upprepad bristande städning kommer Du att bli debiterad 350:- / gång. Se regeldokument för mer information.

Trädgårdsgrillen

 • Använd endast tillåtna tändmedel.
 • Istället för tändvätska rekommenderas att använda tändpapper av stearin eller tändklossar av trä.
 • Före grillning bör gallret insmörjas med grillolja för att underlätta rengöringen efteråt.
 • Rengöring efter grillning: Askan uppsamlas när den svalnat SENAST dagen efter grillningen. Gallret rengöres noggrant. Bordet rengöres och stolarna ställes på plats.

Garage och P-plats

 • P-plats eller garage är inte knuten till bostadsrätten.Varje p-plats/garage uthyres med speciellt hyresavtal vid sidan av innehavet av bostadsrätt.
 • Uthyrning av p-platser och garage kan endast göras av vicevärden. Anmäl ditt intresse och ställ dig i kö.
 • Uthyrning av p-plats i andra hand av annan hyrestagare medför omedelbar uppsägning av hyresavtalet för p-plats!
 • I garaget får endast fordon med tank och reservdunk parkeras. Ingen brandfarlig gas eller vätska i lös behållare får förvaras i garaget.
 • Parkering är endast tillåten inom tilldelad markerad garageplats.
 • Reparation av fordon är ej tillåten på p-platsen.
 • Rökning i garaget är ej tillåten!
 • Gångdörren till källaren skall vara låst, kontrollera att dörren stängs vid passage.
 • Felanmälan dagtid till fastighetsskötaren.